Välkommen

2 september – fredag

Tolsjöhemmet
15.00 Andakt
Richard Burén


4 september – Femtonde söndagen efter trefaldighet

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Barnens katedral
Richard Burén

Kollekt till Bukobahjälpen

Sunnersbergs kyrka
18.00 Gudstjänst
Richard Burén

Kollekt till Lidköpings sociala kassa


6 september – tisdag

Kyrkans gård-Lockörn
19.30 Mässa i Taizéanda
Richard Burén


11 september – Sextonde söndagen efter trefaldighet

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Mässa
Monica Göransson

Gösslunda kyrka
18.00 Gudstjänst
Monica Göransson

Otterstads kyrka
18.00 Gudstjänst
Sophia Sahrin Granevik

Kollekt till internationella arbetet i Skara stift samt Göteborgs stifts flyktingfond


16 september – fredag

Tolsjöhemmet
15.00 Andakt
Sophia Sahrin Granevik


18 september – Sjuttonde söndagen efter trefaldighet

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Barnens katedral med mässa
Richard Burén
Kollekt till Bukobahjälpen

Skalunda kyrka
18.00 Gudstjänst
Sophia Sahrin Granevik
Kollekt till Svenska Kyrkans Unga


20 september – tisdag

Kyrkans gård-Lockörn
19.30 Mässa i Taizéanda
Richard Burén


25 september – Artonde söndagen efter trefaldighet

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Mässa
Sophia Sahrin Granevik

Strö kyrka
18.00 Musikgudstjänst
Conny Jonsson och Lennart Friman spelar och sjunger Evert Taube
Sophia Sahrin Granevik

Kollekt till Hospice Gabriel


28 september – onsdag

Otterstads församlingshem
17.30 Vardagsgudstjänst – Familjekväll, ”Dansa med änglarna”
Sophia Sahrin Granevik
Kollekt till Bukobahjälpen


29 september – torsdag

Kyrkans gård-Lockörn
21.00 Completorium
Richard Burén


30 september – fredag

Tolsjöhemmet
15.00 Andakt
Monica Göransson


 

Altartavla