Välkommen

16 oktober – tisdag

Kyrkans gård-Lockörn
19.30 Mässa i Taizéanda, ”Uppfyll jorden och lägg den under er!”
Richard Burén


18 oktober – torsdag

Kyrkans gård-Lockörn
19.00 Temakväll om gudstjänsten: ”MÅLTIDEN”
Under hösten kommer temakvällarna att utgå från söndagsgudstjänstens huvuddelar, så som de gestaltas i den nya kyrkohandbok som togs i bruk pingstdagen 2018. Dessa huvuddelar uttrycker en grundläggande röd tråd som är historisk, internationell och ekumenisk.
Nattvarden firas till Jesu åminnelse, och innehåller framförallt Nattvardsbönen, men också många andra liturgiska moment som var för sig talar om Gud på olika sätt.
Föredrag, samtal och enkelt fika fram till 21.00.
Richard Burén


21 oktober – tjugoförsta söndagen efter trefaldighet

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Mässa med söndagsskola
Cantando, Richard Burén

S:ta Marie kapell
18.00 Kvällsgudstjänst
Richard Burén
Kollekt till Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar


24 oktober – onsdag

Församlingshemmet, Otterstad
19.00 Musikcafé
Kyrkokören, Carl-Magnus Malmsved, Sophia Sahrin Granevik


25 oktober – torsdag
Prat & pyssel för vuxna

19.00-21.00 Församlingshemmet i Otterstad
Tre torsdagar under hösten är du välkommen att släppa loss din kreativitet. Kom de gånger du vill och kan! Inga förkunskaper behövs. Umgås och pyssla så mycket/lite du känner för. Det bjuds på smörgås, te eller kaffe och vi pratar om allt mellan himmel och jord. Inget är för stort eller smått.
Det kostar inget att vara med, men anmäl dig måndag samma vecka till en av de ansvariga: församlingspedagog Eva Hugosson Koinberg, 0708-58 70 06, diakoniassistent Anna-Carin Jonsson, 0708-58 70 02 eller prästen Sophia Sahrin Granevik, 0708-20 38 80.


26 oktober – fredag

Tolsjöhemmet
15.00 Andakt
Sophia Sahrin Granevik


28 oktober – tjugoandra söndagen efter trefaldighet

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Mässa med söndagsskola
Sophia Sahrin Granevik
Kollekt till Svenska soldathemsförbundet


30 oktober – tisdag

Kyrkans gård-Lockörn
19.30 Mässa i Taizéanda, Gud välsignade den sjunde dagen
Richard Burén


1 november – torsdag

Kyrkans gård-Lockörn
19.00 Temakväll om gudstjänsten: ”SÄNDNING”
Under hösten kommer temakvällarna att utgå från söndagsgudstjänstens huvuddelar, så som de gestaltas i den nya kyrkohandbok som togs i bruk pingstdagen 2018. Dessa huvuddelar uttrycker en grundläggande röd tråd som är historisk, internationell och ekumenisk.
När gudstjänsten går mot sitt slut återstår Sändningen som innehåller Välsignelsen och ett par andra moment.
Föredrag, samtal och enkelt fika fram till 21.00.
Richard Burén


3 november – Alla helgons dag

Rackeby kyrka
18.00 Musik i allhelgonatid
In Chorus
Sophia Sahrin Granevik
Kollekt till Svenska kyrkan i utlandet (insamlingsperioden avslutas)


4 november – söndagen efter alla helgons dag

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Mässa med söndagsskola
Monica Göransson

Sunnersbergs kyrka
16.00 Minnesgudstjänst
Kyrkokören
Sophia Sahrin Granevik

Otterstads kyrka
18.00 Minnesgudstjänst
Kyrkokören
Sophia Sahrin Granevik

Gösslunda kyrka
18.00 Minnesgudstjänst
Monica Göransson
Kollekt till Bukobahjälpen


7 november – onsdag

Kyrkans gård-Lockörn
14.00 Café Lockörn
Anita Klasson

Otterstads församlingshem
19.00 Filippinsk afton med Freya Amistad. En uppföljning av förra årets afton.
Smakprov av filippinsk mat, försäljning och lotteri till förmån för skolan ”Canlumampao” i Filippinerna. Årets musikkonfirmander medverkar.
Kostnad 50 kronor. Anmälan senast 1 november till församlingsexpeditionen 0510-48 40 80.


8 november – torsdag
Prat & pyssel för vuxna

19.00-21.00 Församlingshemmet i Otterstad
Tre torsdagar under hösten är du välkommen att släppa loss din kreativitet. Kom de gånger du vill och kan! Inga förkunskaper behövs. Umgås och pyssla så mycket/lite du känner för. Det bjuds på smörgås, te eller kaffe och vi pratar om allt mellan himmel och jord. Inget är för stort eller smått.
Det kostar inget att vara med, men anmäl dig måndag samma vecka till en av de ansvariga: församlingspedagog Eva Hugosson Koinberg, 0708-58 70 06, diakoniassistent Anna-Carin Jonsson, 0708-58 70 02 eller prästen Sophia Sahrin Granevik, 0708-20 38 80.


9 november – fredag

Tolsjöhemmet
15.00 Andakt
Monica Göransson


11 november – Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Mässa med söndagsskola
Richard Burén
Kollekt till Bukobahjälpen


13 november – tisdag

Kyrkans gård-Lockörn
19.30 Mässa i Taizéanda, ”Herren Gud blåste in liv i människan”
Richard Burén


18 november – Söndagen före domssöndagen

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Mässa med söndagsskola
Internationella gruppen
Sophia Sahrin Granevik

S:ta Marie kapell
18.00 Kvällsmässa
Sophia Sahrin Granevik
Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

23 november – fredag
Tolsjöhemmet
15.00 Andakt
Sophia Sahrin Granevik


22 november – torsdag
Prat & pyssel för vuxna

19.00-21.00 Församlingshemmet i Otterstad
Tre torsdagar under hösten är du välkommen att släppa loss din kreativitet. Kom de gånger du vill och kan! Inga förkunskaper behövs. Umgås och pyssla så mycket/lite du känner för. Det bjuds på smörgås, te eller kaffe och vi pratar om allt mellan himmel och jord. Inget är för stort eller smått.
Det kostar inget att vara med, men anmäl dig måndag samma vecka till en av de ansvariga: församlingspedagog Eva Hugosson Koinberg, 0708-58 70 06, diakoniassistent Anna-Carin Jonsson, 0708-58 70 02 eller prästen Sophia Sahrin Granevik, 0708-20 38 80.


25 november – Domssöndagen

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Mässa med söndagsskola
Bibelutdelning till årets konfirmander
Sophia Sahrin Granevik
Kollekt till Göteborgs och Skara stifts flyktingfond


27 november – tisdag

Kyrkans gård-Lockörn
19.30 Mässa i Taizéanda, ”Du får äta av alla träd utom …”
Richard Burén


5 december – onsdag

Kyrkans gård-Lockörn
14.00 Café Lockörn
Anita Klasson


11 december – tisdag

Kyrkans gård-Lockörn
19.30 Mässa i Taizéanda, ”Var är du?”
Richard Burén


14 december – fredag

Kyrkans gård-Lockörn
19.30 Adventsbön i Taizéanda i samverkan med Antoniosgården
Richard Burén