Välkommen

17 december – Tredje söndagen i advent

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Mässa
Richard Burén

S:ta Marie kapell
18.00 Kvällsgudstjänst
Richard Burén

Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete


20 december – onsdag

Otterstads kyrka
19.00 Musik i vinterkväll
En blandning av traditionell julmusik och en del nytt med kören Bel Canto från Lidköpingsbygden.
Monica Göransson

Kollekt vid utgången till Bukobahjälpen


22 december – fredag

Tolsjöhemmet
15.00 Andakt
Richard Burén


24 december – Fjärde söndagen i advent

Kyrkans gård-Lockörn
10.30 Samling vid krubban
Richard Burén

Otterstads kyrka
10.30 Samling vid krubban
Sophia Sahrin Granevik

Sunnersbergs kyrka
16.00 Julbön
Linnea Smedman, sång
Richard Burén

Rackeby kyrka
23.00 Julnattsmässa
Kören In Chorus
Sophia Sahrin Granevik

Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete


25 december – Juldagen

Otterstads kyrka
06.00 Julotta
Kyrkokören
Richard Burén

Gösslunda kyrka
07.30 Julotta
Trumpet Lucas Hjortlinger, Trombon Mattias Hjortlinger, Sång Helena Malmesved.
Richard Burén

Strö kyrka
10.00 Juldagsgudstjänst,
Mikael Sundberg sång, Sockenrådet bjuder på glögg och kaffe före gudstjänsten.
Richard Burén

Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete


26 december – Annandag jul

S:ta Marie kapell
10.00 Mässa
Sophia Sahrin Granevik

Tolsjöhemmet
15.00 Julgudstjänst,
Julia Johansson, sång
Sophia Sahrin Granevik

Skalunda kyrka
18.00 Julens önskepsalmer
Julia Johansson, sång
Sophia Sahrin Granevik

Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete


27 december – onsdag

Otterstads kyrka
19.00 Musik i vinterkväll
Sommarkyrkoteamet 2017: Helena Malmesved, Linnéa och Lina Keihag samt årets musikkonfirmander.
Sophia Sahrin Granevik

Kollekt vid utgången till Bukobahjälpen


31 december – söndagen efter jul

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Mässa
Richard Burén

Strö kyrka
16.00 Nyårsbön
Sanna Malm, sång
Richard Burén

Otterstads kyrka
16.00 Ekumenisk nyårsbön
Stina Jakobsson, sång
Sophia Sahrin Granevik

Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete


1 januari – Nyårsdagen

Gösslunda kyrka
18.00 Musik i nyårstid
Cornelia Karlsson och Siri Svensson, sång och piano.
Sophia Sahrin Granevik

Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete


3 januari – onsdag

Otterstads kyrka
19.00 Musik i vinterkväll
Con Brio Gospel, Kyrkokören, In Chorus och Våga sjungakören under ledning av C-M Malmesved och AnnaCarin Johansson.
Richard Burén

Kollekt vid utgången till Bukobahjälpen


5 januari – fredag

Tolsjöhemmet
15.00 Andakt


6 januari – Trettondedag jul

Rackeby kyrka
18.00 Musik i Trettondedagstid
Monica Göransson

Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete


7 januari – Första söndagen efter trettondagen

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Mässa
Monica Göransson

Kollekt till Bukobahjälpen


10 januari – onsdag

Otterstads kyrka
19.00 Musik i vinterkväll
Tribute Gospel från Glimåkra folkhögskolas gospellinje 2017-18.
Ebba Vester med flera.
Sophia Sahrin Granevik

Kollekt vid utgången till Bukobahjälpen


14 januari – Andra söndagen efter trettondagen

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Mässa
Richard Burén

Kyrkans gård-Lockörn
16.00 Julfest
Start med gudstjänst i kyrkan. Besök av vise män, dans kring granen och fika.
Richard Burén

Kollekt till Bukobahjälpen


17 januari – onsdag

Otterstads kyrka
19.00 Musik i vinterkväll
”My sweet Lord” – låtar av George Harrison.
Richard Burén, Annette Jacobsson och Johan Sundström.
Richard Burén

Kollekt vid utgången till Bukobahjälpen


19 januari – fredag

Tolsjöhemmet
15.00 Andakt


21 januari – Tredje söndagen efter trettondagen

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Mässa
Sophia Sahrin Granevik

S:ta Marie kapell
18.00 Kvällsgudstjänst
Sophia Sahrin Granevik

Kollekt till Svenska bibelsällskapet


28 januari – Septuagesima

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Mässa
Monica Göransson

Kollekt till Svenska Kyrkans Unga


4  februari – Kyndelsmässodagen

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Mässa
Richard Burén

Kollekt till Skara stifts kyrkosångsförbund och Sjuhäradsbygdens kyrkosångsförbund