Välkommen

31 mars – fredag

Tolsjöhemmet
15.00 Andakt


2 april – Femte söndagen i fastan

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Barnens katedral
Lillkören och förskolan Pärlan
Utdelning av Bibel för barn
Richard Burén

Kollekt till Bukobahjälpen

Gösslunda kyrka
18.00 Mässa
Sophia Sahrin Granevik

Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete


4 april – tisdag

Kyrkans gård-Lockörn
19.30 Mässa i Taizéanda
”Liknelserna”
Richard Burén


9 april – Palmsöndagen

Kyrkans gård – Lockörn
10.00 Mässa
Sophia Sahrin Granevik

Skalunda kyrka
18.00 Gudstjänst
Sophia Sahrin Granevik

Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete, Fastekampanjen avslutas


10 april – måndag

Antoniosgården, Kållandsö
18.30 Ekumenisk passionsmassa i Taizéanda
Richard Burén, Robin Johansson


11 april – tisdag

Kyrkans gård – Lockörn
19.00 Passionsvesper
Richard Burén


12 april – onsdag

Stenhammarkyrkan
19.00 Ekumeniska passionsandakt
Sophia Sahrin Granevik m fl


13 april – Skärtorsdag

Tolsjöhemmet
15.00 Skärtorsdagsmässa

Sunnersbergs kyrka
19.00 Skärtorsdagsmässa
Richard Burén

S:ta Marie kapell
19.00 Skärtorsdagsmässa
Sophia Sahrin Granevik

Kollekt till RIA


14 april – Långfredag

Sunnersbergs kyrka
15.00 Gudstjänst
Richard Burén

Kollekt till Hospice Gabriel


16 april – Påskdagen

Sunnersbergs kyrka
18.00 Påskdagsmässa
Församlingens kyrkokörer och barnkörer
Richard Burén, Sophia Sahrin Granevik

Kollekt till Skara stifts kyrkosångsförbund och Sjuhäradsbygdens kyrkosångsförbund


17 april – Annandag Påsk

Otterstads kyrka
Ekumenisk gospelmässa
Con Brio Gospel m fl
Sophia Sahrin Granevik

Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete


18 april – tisdag

Kyrkans gård – Lockörn
19.30 Mässa i Taizéanda
”Petrus bekännelse”
Richard Burén


23 april – Andra söndagen i påsktiden

Kyrkans gård – Lockörn
10.00 Mässa
Monica Göransson

Strö kyrka
18.00 Gudstjänst
Monica Göransson

Kollekt till Svenska Kyrkans Unga i Skara stift


26 april – onsdag

Otterstads församlingshem
17.30 Vardagsgudstjänst med familjekväll
Otterstads barnkör
Sophia Sahrin Granevik


30 april – Tredje söndagen i påsktiden

Kyrkans gård – Lockörn
10.00 Barnens katedral med mässa
Sommarkonfirmanderna
Richard Burén

Kollekt till Bukobahjälpen

Otterstads kyrka
20.30 Musikandakt
Kyrkokören
Monica Göransson

Skalunda kyrka
21.00 Musikandakt
In Chorus
Richard Burén

Kollekt till Sveriges Kristna Råd

Altartavla