Välkommen

20 januari – fredag

Tolsjöhemmet
15.00 Andakt


22 januari – Tredje söndagen efter trettondedagen

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Barnens katedral med mässa
Richard Burén
Kollekt till Bukobahjälpen

Skalunda kyrka
18.00 Gudstjänst
Richard Burén

Kollekt till Svenska Bibelsällskapet


24 januari – tisdag

Kyrkans gård-Lockörn
19.30 Mässa i Taizéanda
Richard Burén


29 januari – Fjärde söndagen efter trettondedagen

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Mässa
Sophia Sahrin Granevik

Strö kyrka
18.00 Gudstjänst
Sophia Sahrin Granevik

Kollekt till RIA


 

Kläppen