Välkommen

28 september – onsdag

Otterstads församlingshem
17.30 Vardagsgudstjänst – Familjekväll, ”Dansa med änglarna”
Sophia Sahrin Granevik
Kollekt till Bukobahjälpen


29 september – torsdag

Kyrkans gård-Lockörn
19.00 Temakväll ”Barmhärtighet” >Läs mer här!
Jesus sade: Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig (Luk 6:36).
Vad menas med att man skall vara barmhärtig? Hur kan jag vara det i mitt dagliga liv?
21.00 Completorium
Richard Burén


30 september – fredag

Tolsjöhemmet
15.00 Andakt
Monica Göransson


2 oktober – Den helige Mikaels dag

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Barnens katedral
Miniorer
Richard Burén

Kollekt till Bukobahjälpen

S:ta Marie kapell
18.00 Kvällsmässa
Sophia Sahrin Granevik

Kollekt till Svenska kyrkan i utlandet Start insamlingsperiod


4 oktober – tisdag

Kyrkans gård-Lockörn
19.30 Mässa i Taizéanda
Richard Burén


5 oktober – onsdag

Kyrkans gård-Lockörn
14.00 Café Lockörn
”Om du kommer härifrån” En film om flyktinglägret Kakuma i Kenya
Servering – Andakt
Maria Landin


9 oktober – Tacksägelsedagen

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Mässa
Monica Göransson

Rackeby kyrka
18.00 Gudstjänst
Monica Göransson

Kollekt till Sveriges Kyrkosångsförbund

Som tidigare år nns möjlighet att på Tacksägelsedagen, 9 oktober, ta med en ”tackgåva” när du besöker någon av våra gudstjänster. Det kan vara konserver, torrvaror, hygienpro- dukter, leksaker och annat ”hållbart”. Dessa gåvor lämnas sedan vidare till diakonicentralen i Lidköping, som delar ut matkassar till behövande i kommunen.


12 oktober – onsdag

Otterstads församlingshem
19.00 Vardagsgudstjänst SKUT-afton
Sophia Sahrin Granevik

Kollekt till SKUT


13 oktober – torsdag

Kyrkans gård-Lockörn

19.00 Temakväll – Givande  >Läs mer här!
Jesus sade: Det är saligare att ge än att få (Apg 20:35)
Stämmer detta? Vad är det i så fall som det är tanken att jag skall ge?

21.00 Completorium
Richard Burén


15 oktober – lördag

Kyrkans gård-Lockörn
15.00 Kak-kalas
Höstens kak-kalas står uppdukat. Pengarna som samlas in går oavkortat till ett välgörande ändamål, inom Svenska kyrkans internationella arbete. Vill du bidra med ett bakverk, hör av dig till diakon Maria Landin. Buffén kostar 60 kr för vuxna. Gratis för barn!


16 oktober – Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Barnens katedral med mässa
Cantando
Richard Burén

Kollekt till Bukobahjälpen

Sunnersbergs kyrka
18.00 Gudstjänst
Sophia Sahrin Granevik

Kollekt till Svenska Soldathemsförbundet


18 oktober – tisdag

Kyrkans gård-Lockörn
19.30 Mässa i Taizéanda
Richard Burén


22 oktober – lördag

Sunnersberg, Stenhusbacken
10.00 Höstvandring
Vi vandrar en bit på pilgrimsleden förbi Riddaregårdskvarnen, Sunnersberg. 
Medtag kaffe och kläder efter väder! Mer information lämnas av Maria Landin.


23 oktober – Tjugoandra söndagen efter trefaldighet

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Mässa
Richard Burén

Kyrkans gård-Lockörn
18.00 Musikgudstjänst
Låtar av Lundell, U2, Dylan och Van Morrison
Annette Jacobsson, Ralph Tegge, Robert Gärdefors, Richard Burén, Tomas Fouganthine och Tord Jonsson

Kollekt till Rådgivningsbyrån


26 oktober – onsdag

Otterstads församlingshem
19.00 Vardagsgudstjänst Musikcafé
Kyrkokören
Sophia Sahrin Granevik

Kollekt till SKUT


27 oktober-  torsdag

Kyrkans gård-Lockörn
19.00 Temakväll – Nåd  >Läs mer här!
På många ställen i Bibeln läser vi om Guds nåd, t ex skriver Paulus: Av nåd är ni frälsta (Ef 2:5). Vad kan nåden få innebära för mig i min vardag?

21.00 Completorium
Richard Burén


30 oktober – Tjugotredje söndagen efter trefaldighet

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Barnens katedral
Lillkör
Sophia Sahrin Granevik

Kollekt till Bukobahjälpen

Strö kyrka
18.00 Temamässa
Sophia Sahrin Granevik

Kollekt till Skara stiftsgård Flämslätt samt Skara stifts Folkhögskola Hjo


 

Altartavla