Välkommen

24 juni – Midsommarafton

Otterstads kyrka
18.30 Musik i midsommarkväll
Katarina Ström Harg, flygel, Stefan Harg, klarinett
Monica Göransson

Kollekt till Bukobahjälpen

______________________________

25 juni – Midsommardagen

Rackeby, Fornstugorna
15.00 Friluftsgudstjänst
Musikmedverkan
Monica Göransson

Kollekt till RIA

______________________________

26 juni – Den helige Johannes döparens dag

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Gudstjänst
Monica Göransson

Otterstads kyrka
11.00 & 13.00 Konfirmation med mässa
Sommarkonfirmanderna
Richard Burén, Sophia Sahrin Granevik m fl

Sunnersberg, Hembygdsgården
15.00 Ekumenisk friluftsgudstjänst
Monica Göransson m

Kollekt till Lidköpings sociala kassa

______________________________

28 juni – tisdag

Sunnersberg, Frälsarkransen
20.00 Friluftsmässa
Monica Göransson

______________________________

Pilgrimsvandring och Pilgrimsfest på Läckö och Lurö

Medeltidens pilgrimer vandrade över Kålland och vidare över Lurö och Värmlandsnäs mot Trondheim. Läckö slott har de senaste åren på nytt blivit en plats för pilgrimer, och därför möts vi för femte året till vandring och Pilgrimsfest.
Vi vandrar från Lidköping till Läckö och har sedan två dagar av program på Läckö. Där blir det föredrag, musik, kortare vandringar och gemenskap. Årets tema är ”Till läkedom och hälsa”.

Vi får också impulser från Antoniosgården och ikonverkstaden där. Dagarna avslutas med pilgrimsutfärd till Lurö i Vänern.

Medverkar gör kyrkoherde Olle Carlsson, Stockholm, pilgrimspräst Anna Apell, Mikael Kjell, kyrkoherde Monica Göransson, diakon Maria Landin, ikonmålare Robin Johansson och Sommarkyrkoteamet från Sunnersbergs församling. Program:

Torsdag 30/6 – Lördag 2/7
Pilgrimsvandring Lidköping – Läckö

Lördag 2/7 – Söndag 3/7
Pilgrimsfest Läckö med föredrag, musik, vandringar m m

Måndag 4/7
Pilgrimsutfärd med båt till Lurö

Upplysningar och information: anna.apell(a)svenskakyrkan.se 0511-262 59
maria.landin(a)sunnersberg.se 0708-20 38 82 mikael.kjell(a)svenskakyrkan.se 0708-32 82 26 www.skarastift.se samt www.pilgrimsunnersberg.se

Välkommen att vara med! Pax et Bonum!

______________________________

Flyktingsituationen i vår församling

Sedan den 20 januari i år hyr Migrationsverket tio stugor till familjer som söker asyl i Sverige av Sjölunda Semsterby. Varje familj har en egen 5 bäddars stuga. Avtalet med Migrationsverket gäller fram till den 21 maj 2016 med möjlighet till förlängning. För mer info läs på www.sjolundasemesterby.se

På kommunens hemsida om flyktingsituationen står det att det finns flera organisationer som arbetar på olika sätt med att hjälpa och stödja nyanlända. Hjälpen och stödet kan till exempel bestå av samtalsstöd, stöd kring asylprocessen eller att samla in och distribuerar kläder, mat, möbler, hygienartiklar utifrån de behov som finns.

Sunnersbergs församling är delaktiga i detta arbete, t ex är vår diakon Maria med på språkcafé på torsdagar på Sjölunda. Vi är också representerade i nätverket ”Refugee Lidköping” samt har kontakt med några familjer som vi stödjer.

Vi tar i nuläget inte emot kläder, blöjor, filtar etc utan hänvisar till Röda korset och Marias änglar.

Vill ni läsa mer så gå in på facebooksidan ”Welcome Refugee- Lidköping Community”

Har ni några frågor och funderingar så kontakta vår diakon Maria Landin 070-8203882 eller maria.landin(a)sunnersberg.se

______________________________

Altartavla