Välkommen

 28 april – fredag

Tolsjöhemmet
15.00 Andakt
Richard Burén


30 april – Tredje söndagen i påsktiden

Kyrkans gård – Lockörn
10.00 Barnens katedral med mässa
Sommarkonfirmanderna
Richard Burén

Kollekt till Bukobahjälpen

Otterstad
20.00 Våren hälsas utanför kyrkan.
Körsång, Vårtal av Thomas Pilhagen
20.30 Musikandakt i kyrkan
Kyrkokören, C-M Malmesved orgel
Monica Göransson

Skalunda kyrka
20.30 Våren hälsas vid Skalunda hög
Körsång
21.00 Musikandakt i kyrkan
In Chorus
Richard Burén

Kollekt till Sveriges Kristna Råd


2 maj – tisdag

Kyrkans gård – Lockörn
19.30 Mässa i Taizéanda
”Förklaringen”
Richard Burén


3 maj – onsdag

Kyrkans gård – Lockörn
14.00 Café Lockörn
Kom och möt församlingens nya diakoniassistent Anita Klasson. Kaffeservering och andakt.


7 maj – Fjärde söndagen i påsktiden

Kyrkans gård – Lockörn
10.00 Mässa
Sophia Sahrin Granevik

Rackeby kyrka
18.00 Musik i vårkväll
Våga sjungakören, Sophia Sahrin Granevik

Kollekt till Skara stiftsgård, Flämslätt


12 maj – fredag

Tolsjöhemmet
15.00 Andakt
Sophia Sahrin Granevik


14 maj – Femte söndagen i påsktiden

Kyrkans gård – Lockörn
10.00 Barnens katedral
Våravslutning för Kyrkans gårds barngrupper
Richard Burén

Kollekt till Bukobahjälpen

Sunnersbergs kyrka
16.00 Familjegudstjänst
Utdelning av Bibel för barn
Våravslutning för Sunnersbergs barngrupper
Richard Burén

S:ta Marie kapell 
18.00 Kvällsmässa
Sophia Sahrin Granevik

Kollekt till Salt; Barn och unga i EFS samt Svenska Kyrkans Unga


16 maj – tisdag

Kyrkans gård – Lockörn
19.30 Mässa i Taizéanda
”Det han säger om sig själv”
Richard Burén


21 maj – Bönsöndagen

Kyrkans gård – Lockörn
10.00 Mässa
Sophia Sahrin Granevik

Gösslunda kyrka
18.00 Gudstjänst
Sophia Sahrin Granevik

Kollekt till Lidköpings sociala kassa


25 maj – Kristi himmelfärds dag

Senäte kyrkplats
08.00 Otta
Kyrkokören
Monica Göransson

Strö kyrka
14.00 Andakt
Monica Göransson

Rackeby kyrka
17.00 Musikgudstjänst
Monica Göransson

Kollekt till Hospice Gabriel


26 maj – fredag

Tolsjöhemmet
15.00 Andakt
Richard Burén


28 maj – Söndagen för Pingst

Kyrkans gård – Lockörn
10.00 Mässa
Richard Burén

Skalunda kyrka
18.00 Gudstjänst
In Chorus, Richard Burén

Kollekt till RIA


30 maj – tisdag

Kyrkans gård – Lockörn
19.30 Mässa i Taizéanda
”Himmelsfärden”
Richard Burén


4 juni – Pingstdagen

Kyrkans gård – Lockörn
10.00 Mässa
Sophia Sahrin Granevik

Sunnersbergs kyrka
20.00 Gudstjänst
Sophia Sahrin Granevik

Kollekt till Skara stifts folkhögskola, Hjo


9 juni – fredag

Tolsjöhemmet
15.00 Andakt
Sophia Sahrin Granevik

Altartavla