Välkommen

23 september – Sjuttonde söndagen efter trefaldighet

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Mässa med söndagsskola
Juniorerna
Sophia Sahrin Granevik

Rackeby kyrka
18.00 Musikgudstjänst
”Sånger vi minns” med Jimmy Paulsson och C-M Malmesved
Sophia Sahrin Granevik

Kollekt till Hela Människan


28 september – fredag

Tolsjöhemmet
15.00 Andakt, Sophia Sahrin Granevik


30 september – den helige Mikaels dag

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Mässa med söndagsskola
Lillkören och förskolan Pärlan
Richard Burén

Gösslunda kyrka
18.00 Musikgudstjänst
Monica Göransson
Kollekt till Svenska kyrkan i utlandet (start för insamlingsperioden)


2 oktober – tisdag

Kyrkans gård-Lockörn
19.30 Mässa i Taizéanda, ”Gud skapade människan till sin avbild”
Richard Burén


3 oktober – onsdag

Kyrkans gård-Lockörn
14.00 Café Lockörn
Anita Klasson


4 oktober – torsdag

Kyrkans gård-Lockörn
19.00 Temakväll om gudstjänsten: ”ORDET”
Under hösten kommer temakvällarna att utgå från söndagsgudstjänstens huvuddelar, så som de gestaltas i den nya kyrkohandbok som togs i bruk pingstdagen 2018. Dessa huvuddelar uttrycker en grundläggande röd tråd som är historisk, internationell och ekumenisk.
Den här gången läggs fokus på läsningen av den aktuella dagens Bibeltexter och påföljande Predikan och Trosbekännelse. Föredrag, samtal och enkelt fika fram till 21.00.
Richard Burén


7 oktober – nittonde söndagen efter trefaldighet

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Mässa med söndagsskola
Monica Göransson

Strö kyrka
18.00 Musikgudstjänst
Conny Jonsson och Lennart Friman
Monica Göransson
Kollekt till Svenska kyrkan i utlandet


12 oktober – fredag

Tolsjöhemmet
15.00 Andakt
Richard Burén


13 oktober – lördag
Stilla dag med talande tystnad

Unna dig en stilla dag för kropp och själ, en dag för vila och återhämtning. Dagen tillbringas i tystnad, förutom vid de gemensamma bönesamlingarna i Lilla kapellet.
Under dagen finns möjlighet till akvarellmålning, taktil massage, meditation vid olika bönestationer, promenader och enskilda samtal.
Vi håller till i Otterstad församlingshem. Temat är ”Talande tystnad” och vi börjar 09.00 med frukost och introduktion. Dagen avslutas 17.00. Ledare är Richard Burén, Lisbeth Williamsson och Anita Klasson.
Anmälan och information till Richard Burén, 0708-20 38 81 senast 9 oktober. Kostnad för dagen är 100 kronor och då ingår frukost, lunch och fika.


14 oktober – tacksägelsedagen

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Mässa med söndagsskola
Glädjespridarna och Miniorerna
Richard Burén

Otterstads kyrka
16.00 Familjegudstjänst
Otterstads barnkörer
Sophia Sahrin Granevik

Sunnersbergs kyrka
18.00 Gospelmässa
Con Brio Gospel
Richard Burén
Kollekt till Sveriges kyrkosångsförbund


16 oktober – tisdag

Kyrkans gård-Lockörn
19.30 Mässa i Taizéanda, ”Uppfyll jorden och lägg den under er!”
Richard Burén


18 oktober – torsdag

Kyrkans gård-Lockörn
19.00 Temakväll om gudstjänsten: ”MÅLTIDEN”
Under hösten kommer temakvällarna att utgå från söndagsgudstjänstens huvuddelar, så som de gestaltas i den nya kyrkohandbok som togs i bruk pingstdagen 2018. Dessa huvuddelar uttrycker en grundläggande röd tråd som är historisk, internationell och ekumenisk.
Nattvarden firas till Jesu åminnelse, och innehåller framförallt Nattvardsbönen, men också många andra liturgiska moment som var för sig talar om Gud på olika sätt.
Föredrag, samtal och enkelt fika fram till 21.00.
Richard Burén


21 oktober – tjugoförsta söndagen efter trefaldighet

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Mässa med söndagsskola
Cantando, Richard Burén

S:ta Marie kapell
18.00 Kvällsgudstjänst
Richard Burén
Kollekt till Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar


25 oktober – torsdag
Prat & pyssel för vuxna

19.00-21.00 Församlingshemmet i Otterstad
Tre torsdagar under hösten är du välkommen att släppa loss din kreativitet. Kom de gånger du vill och kan! Inga förkunskaper behövs. Umgås och pyssla så mycket/lite du känner för. Det bjuds på smörgås, te eller kaffe och vi pratar om allt mellan himmel och jord. Inget är för stort eller smått.
Det kostar inget att vara med, men anmäl dig måndag samma vecka till en av de ansvariga: församlingspedagog Eva Hugosson Koinberg, 0708-58 70 06, diakoniassistent Anna-Carin Jonsson, 0708-58 70 02 eller prästen Sophia Sahrin Granevik, 0708-20 38 80.


26 oktober – fredag

Tolsjöhemmet
15.00 Andakt
Sophia Sahrin Granevik


28 oktober – tjugoandra söndagen efter trefaldighet

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Mässa med söndagsskola
Sophia Sahrin Granevik
Kollekt till Svenska soldathemsförbundet


30 oktober – tisdag

Kyrkans gård-Lockörn
19.30 Mässa i Taizéanda, Gud välsignade den sjunde dagen
Richard Burén


1 november – torsdag

Kyrkans gård-Lockörn
19.00 Temakväll om gudstjänsten: ”SÄNDNING”
Under hösten kommer temakvällarna att utgå från söndagsgudstjänstens huvuddelar, så som de gestaltas i den nya kyrkohandbok som togs i bruk pingstdagen 2018. Dessa huvuddelar uttrycker en grundläggande röd tråd som är historisk, internationell och ekumenisk.
När gudstjänsten går mot sitt slut återstår Sändningen som innehåller Välsignelsen och ett par andra moment.
Föredrag, samtal och enkelt fika fram till 21.00.
Richard Burén


3 november – Alla helgons dag

Rackeby kyrka
18.00 Musik i allhelgonatid
In Chorus
Sophia Sahrin Granevik
Kollekt till Svenska kyrkan i utlandet (insamlingsperioden avslutas)


4 november – söndagen efter alla helgons dag

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Mässa med söndagsskola
Monica Göransson

Sunnersbergs kyrka
16.00 Minnesgudstjänst
Kyrkokören
Sophia Sahrin Granevik

Otterstads kyrka
18.00 Minnesgudstjänst
Kyrkokören
Sophia Sahrin Granevik

Gösslunda kyrka
18.00 Minnesgudstjänst
Monica Göransson
Kollekt till Bukobahjälpen


7 november – onsdag

Kyrkans gård-Lockörn
14.00 Café Lockörn
Anita Klasson


8 november – torsdag
Prat & pyssel för vuxna

19.00-21.00 Församlingshemmet i Otterstad
Tre torsdagar under hösten är du välkommen att släppa loss din kreativitet. Kom de gånger du vill och kan! Inga förkunskaper behövs. Umgås och pyssla så mycket/lite du känner för. Det bjuds på smörgås, te eller kaffe och vi pratar om allt mellan himmel och jord. Inget är för stort eller smått.
Det kostar inget att vara med, men anmäl dig måndag samma vecka till en av de ansvariga: församlingspedagog Eva Hugosson Koinberg, 0708-58 70 06, diakoniassistent Anna-Carin Jonsson, 0708-58 70 02 eller prästen Sophia Sahrin Granevik, 0708-20 38 80.


9 november – fredag

Tolsjöhemmet
15.00 Andakt
Monica Göransson


11 november – Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Mässa med söndagsskola
Richard Burén
Kollekt till Bukobahjälpen


13 november – tisdag

Kyrkans gård-Lockörn
19.30 Mässa i Taizéanda, ”Herren Gud blåste in liv i människan”
Richard Burén


18 november – Söndagen före domssöndagen

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Mässa med söndagsskola
Internationella gruppen
Sophia Sahrin Granevik

S:ta Marie kapell
18.00 Kvällsmässa
Sophia Sahrin Granevik
Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

23 november – fredag
Tolsjöhemmet
15.00 Andakt
Sophia Sahrin Granevik


22 november – torsdag
Prat & pyssel för vuxna

19.00-21.00 Församlingshemmet i Otterstad
Tre torsdagar under hösten är du välkommen att släppa loss din kreativitet. Kom de gånger du vill och kan! Inga förkunskaper behövs. Umgås och pyssla så mycket/lite du känner för. Det bjuds på smörgås, te eller kaffe och vi pratar om allt mellan himmel och jord. Inget är för stort eller smått.
Det kostar inget att vara med, men anmäl dig måndag samma vecka till en av de ansvariga: församlingspedagog Eva Hugosson Koinberg, 0708-58 70 06, diakoniassistent Anna-Carin Jonsson, 0708-58 70 02 eller prästen Sophia Sahrin Granevik, 0708-20 38 80.


25 november – Domssöndagen

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Mässa med söndagsskola
Bibelutdelning till årets konfirmander
Sophia Sahrin Granevik
Kollekt till Göteborgs och Skara stifts flyktingfond


27 november – tisdag

Kyrkans gård-Lockörn
19.30 Mässa i Taizéanda, ”Du får äta av alla träd utom …”
Richard Burén


5 december – onsdag

Kyrkans gård-Lockörn
14.00 Café Lockörn
Anita Klasson


11 december – tisdag

Kyrkans gård-Lockörn
19.30 Mässa i Taizéanda, ”Var är du?”
Richard Burén


14 december – fredag

Kyrkans gård-Lockörn
19.30 Adventsbön i Taizéanda i samverkan med Antoniosgården
Richard Burén