Välkommen

21 februari – tisdag

Kyrkans gård-Lockörn
19.30 Mässa i Taizéanda
”Bergspredikan”


23 februari – torsdag

Kyrkans gård-Lockörn
19.00 Temakväll
”Filmkväll – Luther” Ett engelskspråkigt drama med svensk text om en av historiens största revolutionära perioder.
Film – Samtal – Fika
Richard Burén
>>Läs mer om temakvällarna under våren här!


26 februari – Fastlagssöndagen

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Mässa
Monica Göransson
Vid kyrkkaffet berättar Robin Johansson om den nya Mandylionikonen

Skalunda kyrka
18.00 Gudstjänst
Monica Göransson

Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete


1 mars – Askonsdagen

Kyrkans gård – Lockörn
14.00 Café Lockörn
Fastlig sång och musik – Quiz och allsång med AnnaCarin Johansson och Richard Burén
Servering – Andakt

Otterstads församlingshem
17.30 Vardagsgudstjänst med familjekväll
Otterstads barnkör
Utdelning av Bibel för barn
Sophia Sahrin Granevik

Kyrkans gård-Lockörn
19.30 Askonsdagsmässa
Monica Göransson


3 mars – fredag

Tolsjöhemmet
15.00 Andakt


5 mars – Första söndagen i fastan

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Barnens katedral
Juniorerna
Sophia Sahrin Granevik
Kollekt till Bukobahjälpen

Sunnersberg, Kyrkskolan
18.00 Mässa
Sophia Sahrin Granevik
Kollekt till EFS


 

Altartavla