Välkommen

22 oktober – lördag

Sunnersberg, Stenhusbacken
10.00 Höstvandring
Vi vandrar en bit på pilgrimsleden förbi Riddaregårdskvarnen, Sunnersberg. 
Medtag kaffe och kläder efter väder! Mer information lämnas av Maria Landin.


23 oktober – Tjugoandra söndagen efter trefaldighet

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Mässa
Richard Burén

Kyrkans gård-Lockörn
18.00 Musikgudstjänst
Låtar av Lundell, U2, Dylan och Van Morrison
Annette Jacobsson, Ralph Tegge, Robert Gärdefors, Richard Burén, Tomas Fouganthine och Tord Jonsson

Kollekt till Rådgivningsbyrån


26 oktober – onsdag

Otterstads församlingshem
19.00 Vardagsgudstjänst med sång o musik
Kyrkokören, Kaffeservering
Sophia Sahrin Granevik

Kollekt till SKUT


27 oktober – torsdag

Kyrkans gård-Lockörn
19.00 Temakväll – Nåd  >Läs mer här!
På många ställen i Bibeln läser vi om Guds nåd, t ex skriver Paulus: Av nåd är ni frälsta (Ef 2:5). Vad kan nåden få innebära för mig i min vardag?

21.00 Completorium
Richard Burén


28 oktober – fredag

Tolsjöhemmet
15.00 Andakt


30 oktober – Tjugotredje söndagen efter trefaldighet

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Barnens katedral
Lillkör
Sophia Sahrin Granevik

Kollekt till Bukobahjälpen

Strö kyrka
18.00 Temamässa
Sophia Sahrin Granevik

Kollekt till Skara stiftsgård Flämslätt samt Skara stifts Folkhögskola Hjo


1 november – tisdag

Kyrkans gård-Lockörn
19.30 Mässa i Taizéanda
Richard Burén


2 november – onsdag

Kyrkans gård-Lockörn
14.00 Café Lockörn
Musikunderhållning, kaffe med dopp samt andakt.
Maria Landin


5 november – Alla helgons dag

Rackeby kyrka
18.00 Musikgudstjänst
In Chorus
Monica Göransson

Kollekt till Svenska kyrkan i utlandet Insamlingsperioden avslutas


6 november – Söndagen efter alla helgons dag

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Mässa
Richard Burén

Sunnersbergs kyrka
16.00 Minnesgudstjänst
Kyrkokören
Monica Göransson

Gösslunda kyrka
18.00 Minnesgudstjänst
Richard Burén

Otterstads kyrka
18.00 Minnesgudstjänst
Kyrkokören
Monica Göransson

Kollekt till RIA


8 november – tisdag

Otterstads församlingshem
19.00 Ekumenisk afton med Peter Halldorf
Föredrag med temat ”Heliga platser – om att forma livgivande och jordnära miljöer”.
Richard Burén m fl.


9 november – onsdag

Otterstads församlingshem
19.00 Vardagsgudstjänst – Afrikansk afton
Sophia Sahrin Granevik berättar om ”Mitt Afrika” i bild, dikt och sång.
Servering, Etiopisk pepparsås. Kostnad 50 kr för maten och kollekt till Svenska kyrkans
internationella arbete, projekt ”Akut torka”.
Anmälan senast den 6 november till Sophia Sahrin Granevik, telefon eller e-post.


10 november – torsdag

Kyrkans gård-Lockörn
19.00 Temakväll – Förlåtelse  >Läs mer här!
I Herrens bön ber vi: Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss (Matt 6:12). Hur påverkas mitt liv av mitt förhållningssätt till förlåtelsen?

21.00 Completorium
Richard Burén


11 november – fredag

Tolsjöhemmet
15.00 Andakt


12 november – lördag

Kyrkans gård-Lockörn
9.00 Stilla dag med temat ”Mellanrum”
Har jag några mellanrum i mitt liv?, Hur kan jag i så fall se dem?
Dagen tillbringas i tystnad och stillhet. Det startar 09.00 med frukost och slutar 16.30.
Kostnad 100 kr och då ingår frukost, lunch och kaffe.
Ledare och information: Maria Landin och Richard Burén.
Anmälan till diakon Maria Landin senast 9 november.


13 november – Söndagen före domssöndagen

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Barnens katedral med mässa
Glädjespridarna
Richard Burén

Kollekt till Bukobahjälpen

Skalunda kyrka
18.00 Gudstjänst
Sophia Sahrin Granevik

Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete


15 november – tisdag

Kyrkans gård-Lockörn
19.30 Mässa i Taizéanda
Richard Burén


20 november – Domssöndagen

Kyrkans gård-Lockörn
10.00 Mässa
Sophia Sahrin Granevik

Gösslunda kyrka
18.00 Gudstjänst
Sophia Sahrin Granevik

Kollekt till Göteborgs och Skara stifts flyktingfond


23 november – onsdag

Otterstads församlingshem
19.00 Vardagsgudstjänst med Önskesång
Sophia Sahrin Granevik

Kollekt till Lidöpings sociala kassa


24 november – torsdag

Kyrkans gård-Lockörn
18.30 Gösslunda-Tofta syföreningsauktion
Underhållning, lotterier, servering och andakt.


25 november – fredag

Tolsjöhemmet
15.00 Andakt


 

Kommunikatör
Altartavla