Reformation pågår

Reformation pågår.
Välkommen till Skara!

Enligt traditionen spikade Martin Luther upp sina 95 teser sista oktober 1517. Det har blivit den dag då vi på ett särskilt sätt uppmärksammar reformationen. I år råkar det vara en tisdagskväll, och i stiftet kommer vi att också ha ett firande under helgen som föregår. Detta blir hur vi avslutar reformationsåret i Skara stift.

Lördag 28 oktober möts vi till en heldag i Skara med centrum i Skara domkyrka. Varierande upplevelser, föredrag, gudstjänster och musik.
Dagens program hittar du på Skara stifts intranät
Söndag 29 oktober uppmärksammar varje församling reformationens perspektiv i denna dags gudstjänster. Till denna söndag finns en nyskriven psalm och bön.
Tisdag 31 oktober firas mässa i Skara domkyrka 19.00 under biskop Åkes ledning. Oavsett om Martin Luther spikade upp några teser eller inte kommer biskop Åke att göra detta som en avslutning på gudstjänsten. Teser som inbjuder till att fortsatt reflektera kring vad det är att vara en evangelisk luthersk kyrka i världen och i Skara stift och vad som ska vara riktningsgivande för stiftets liv och gemenskap de kommande åren. Reformation pågår!