Förskolan Pärlan söker en förskollärare

Förskolan Pärlan söker
Förskollärare 75% tillsvidareanställning med inriktning på utepedagogik

Vi vill genom dig utveckla vårt arbete och vår pedagogik utomhus. Därför söker vi dig, en förskollärare som i huvudsak kommer arbeta som utepedagog. Du kommer arbeta med alla åldrar och vi kommer tillsammans lägga upp arbetet.
Vi vill att du som söker är väl insatt i förskolans läroplan och gärna har några års erfarenhet av förskoleyrket.

Förskolan Pärlan är en del av kyrkans barn- och ungdomsarbete. Därför vill vi att du är förtrogen med Svenska kyrkan och ser det som angeläget att det är just Kyrkans förskola som du kommer att arbeta i. Vi förutsätter att du tillhör Svenska kyrkan och har en personlig kristen tro.
Förskolan är belägen på Kyrkans gård – Lockörn, nära Vänerns strand och skogen. Förskolan har 23 barn inskrivna uppdelade på två grupper. Idag är vi fem anställda pedagoger på del- och heltid, tre förskollärare och två barnskötare, en av förskollärarna är även förskolechef. Maten lagas varje dag av vår kokerska.
Vi har ett nära samarbete med övrig personal i församlingen vilket gör att vårt lilla personallag finns med i ett större sammanhang.
Läs mer om Pärlan och arbetet där under rubriken ”Förskolan” på startsidan.

Tillträde: augusti 2018

Ansökan senast 28 februari 2018 till cecilia.strom@svenskakyrkan.se eller Sunnersbergs församling, Cecilia Ström, Gamla Läcköv. 43, 531 55 Lidköping, Märk mailet el. kuvertet ”Förskollärare”. Ange referenspersoner.

Upplysningar
Förskolechef Cecilia Ström 073 073 65 69 eller mail cecilia.strom@svenskakyrkan.se
Facklig företrädare: Lärarförbundet Karin Larsson 0510 770 080, 0510 771 861  eller mail: karin.larsson@lidkoping.se
Lön: Enligt överenskommelse. Skicka med löneanspråk i ansökan.
Välkommen med din ansökan!