Dop och vigsel

Vad roligt att du vill låta döpa ditt barn
eller att ni vill vigas i någon av församlingens fina kyrkor!

Välkommen att ta kontakt med församlingsexpeditionen för att boka in kyrka, dag och tid. Präst, kantor och vaktmästare behöver också bokas.
Vi svarar säkrast mellan 10.00-12.00 varje vardag på 0510-48 40 80. Du kan också mejla på info@sunnersberg.se, så ringer vi upp.
Före dopet eller vigseln träffar ni den präst som ska döpa eller viga. Vid detta dop- eller vigselsamtal, går ni tillsammans igenom gudstjänstens olika moment och ni kan också planera för sång och musik under akten. Prästen kontaktar er för ett lämpligt tillfälle.

BOKA DOP
Dopet får gärna vara en del av en gudstjänst. På Kyrkans gård-Lockörn firas mässa (gudstjänst för alla åldrar med nattvard) varje söndag klockan 10.00. Där kan det också gå bra att ha dop precis efter gudstjänsten, oftast brukar det vara cirka 12.30.
Dopet kan också utformas som en egen gudstjänst. Då gäller lördagar 14.00 och 16.00.
Om två dopfamiljer önskar samma dag kan det bli två dop vid samma tillfälle.
Vi försöker i möjligaste mån att se till era önskemål om vilken kyrka ni vill vara i. Sunnersbergs kyrka är dock vinterstängd mellan jul och påsk.
Behöver ni en större lokal för en eftersamling har vi tre alternativ för detta: Kyrkans gård-Lockörn, Kyrkskolan intill Sunnersbergs kyrka samt församlingshemmet vid Otterstads kyrka. Lokalen är gratis för den som är medlem i Sunnersbergs församling.
Församlingen har två dopklänningar att låna ut. De bokas via församlingsexpeditionen.
På Svenska kyrkans nationella hemsida kan du läsa om vad dop enligt Svenska kyrkans ordning innebär.

BOKA VIGSEL
Tiderna för vigselgudstjänster är lördagar 14.00 och 16.00.
Vi försöker i möjligaste mån se till era önskemål om vilken kyrka ni vill vara i. Sunnersbergs kyrka och S:ta Marie kapell är dock vinterstängda mellan jul och påsk.
Behöver ni en större lokal för en samling efter vigseln finns några alternativ för uthyrning.
På Svenska kyrkans nationella hemsida kan du läsa om vad vigsel i Svenska kyrkans ordning innebär.

VÅRA KYRKOR 
I Sunnersbergs församling finns åtta kyrkor. Du ser dem som röda prickar på kartan här intill.
Du kan läsa mer om kyrkorna här.
På församlingsexpeditionen kan du få veta mer om kyrkorna.