Förskolan

Välkommen till förskolan Pärlan

Förskolan ligger på Kyrkans gård mitt i Tofta ca 5 km från Lidköpings centrum. Vi är en förskola med ca 24 barn i åldrarna ett till fem år.
Personalen består av förskollärare och barnskötare. Till vår hjälp har vi också en av församlingens kantorer.

Vi lagar vår mat på förskolan och strävar efter att allt ska var ekologiskt.

Vi startade upp förskoleverksamheten under hösten -02. Vi har egen kö och hittills haft förmånen
att få ta emot ca 60 barn och det är fortfarande en stor efterfrågan på barnomsorgsplats.

En stor tillgång i vår närmiljö förutom kyrkan är närheten till skog och mark samt en sjönära sandstrand som vi ibland besöker.

Vi är en enskild förskola med Sunnerbergs församling är huvudman.
Förskolan är en del av församlingens barn och ungdomsarbete.

Vi har egen kö, ansökningsblanketter till oss finns på under fliken blanketter eller kan beställas från oss på:
tel: 0510 48 40 90 eller e-post: förskolan (a) sunnersberg.se