Gudstjänster

I vår församling har vi ett stort och varierat utbud av gudstjänster.
Här finns dagar och tider för gudstjänster från Heliga Trefaldighets dag och fram till 2 september

Här finns gudstjänster från 9 september och november månad ut

Varje söndag firar vi mässa i Kyrkans gård Lockörn 10.00. För alla barn finns söndagsskola.
Den tredje söndagen i månaden är det antingen mässa eller gudstjänst i S:ta Marie kapell 18.00.

Vi firar också varannan tisdag Mässa i Taizéanda i Kyrkans gård-Lockörn.
Under sommaren är dessa flyttade till Frälsarkransen vid Sunnersbergs kyrkogård. Vid regn är det i kyrkskolan. Här firas en enkel kvällsmässa och det finns möjlighet att dricka en kopp kaffe efter.

Flera gånger under året har vi också ekumeniska gudstjänster tillsammans med Missonskyrkan och Pingstkyrkan.

Vi satsar också mycket på kör- och musikmedverkan i våra gudstjänster under året.

Under juni/juli/augusti har vi en musikserie som vi kallar “Musik i sommarkväll” och motsvarande ”Musik i Vinterkväll” under december och januari.

Varmt välkommen! Hoppas att några av dessa gudstjänstformer tilltalar dig!