Gudstjänster

I vår församling har vi ett stort och varierat utbud av gudstjänster.
Här finns alla dagar och tider för höstens gudstjänster
Varje söndag firar vi mässa i någon av kyrkorna.

Vi firar också varannan tisdag Mässa i Taizéanda i Kyrkans gård-Lockörn.
Under sommaren är dessa flyttade till Frälsarkransen vid Sunnersbergs kyrkogård. vid regn är det i kyrkskolan. Här firas en enkel kvällsmässa och det finns möjlighet att dricka en kopp kaffe efter.

Flera gånger under året har vi också ekumeniska gudstjänster tillsammans med Missonskyrkan och Pingstkyrkan.

Vi satsar också mycket på kör- och musikmedverkan i våra gudstjänster under året.

Under juni/juli/augusti har vi en musikserie som vi kallar “Musik i sommarkväll” och motsvarande ”Musik i Vinterkväll” under december och januari.

Hoppas du finner att några av dessa gudstjänstformer tilltalar dig!