Gudstjänster

I vår församling har vi ett stort och varierat utbud av gudstjänster.
Här finns alla dagar och tider för sommarens gudstjänster
Varje söndag firar vi mässa i någon av kyrkorna.

Varannan söndag har vi Barnens Katedral i Kyrkans gård-Lockörn som Du kan läsa mer om under denna flik.

Vi firar också varannan tisdag Mässa i Taizéanda i Kyrkans gård-Lockörn.
Under sommaren är dessa flyttade till Frälsarkransen vid Sunnersbergs kyrkogård. vid regn är det i kyrkskolan. Här firas en enkel kvällsmässa och det finns möjlighet att dricka en kopp kaffe efter.

Flera gånger under året har vi också ekumeniska gudstjänster tillsammans med Missonskyrkan och Pingstkyrkan.

Vi satsar också mycket på kör- och musikmedverkan i våra gudstjänster under året.

Under har vi en sommarmusikserie som vi kallar “Musik i sommarkväll” och motsvarande ”Musik i Vinterkväll” under december och januari.

Hoppas Du finner att några av dessa gudstjänstformer tilltalar Dig!

ny altarbild 2 juni
annons svält till webben