Barnens Katedral

Välkommen till Barnens katedral, Kyrkans gård-Lockörn.

Varannan söndag kl.10.

Barnens katedral är en upplevelsegudstjänst för alla åldrar med barnet i centrum.

Vi arbetar i gudstjänsten bl a med rytminstrument, musik, drama och upplevelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                                                  

ny altarbild 2 juni
annons svält till webben