Mässa i Taizéanda

Välkommen till mässa i Taizéanda i Kyrkans gård – Lockörn varannan tisdag, jämna veckor 19.30.

Mässa i Taizéanda är en nattvardsgudstjänst som präglas av bön och stillhet.
Vi sjunger sånger från brödraskapet i Taizé och firar mässa.