Barn och Ungdom

Församlingspedagog Eva Hugosson Koinberg
Verksamhetsansvarig barn och ungdom
0708-58 70 06

Församlingsassistent Eva Kaiberger
0708-58 70 03

Församlingspedagog Alexandra Edström
0708-58 70 09

Kantor Annette Jacobsson
0708-58 70 01

Vik barn- och ungdomsledare Berit Klarén Bustad
0709-68 90 95

E-post = fornamn.efternamn@sunnersberg.se
(små bokstäver utan prickar och accenter, bindestreck där så är)