Barn och Ungdom

Församlingspedagog Eva Hugosson Koinberg
Verksamhetsansvarig barn och ungdom
0708-58 70 06
eva.hugosson.koinberg(a)svenskakyrkan.se

Barn- och ungdomsledare Eva Kaiberger
0708-58 70 03
eva.kaiberger(a)svenskakyrkan.se

Församlingspedagog Alexandra Edström
0708-58 70 09
alexandra.edstrom(a)svenskakyrkan.se

Barn- och ungdomsledare Sandrika Nordlund
0708-50 64 90
sandrika.nordlund(a)svenskakyrkan.se

Kantor Annette Jacobsson
0708-58 70 01
annette.jacobsson(a)svenskakyrkan.se