Diakoni

Diakoniassistent Anna-Carin Jonsson
Mobiltelefon 0708-58 70 02
Epost från 1 febr: anna-carin.jonsson(a)svenskakyrkan.se

Diakoniassistent Anita Klasson
Mobiltelefon 0708-20 38 82
Epost från 1 febr: anita.klasson(a)svenskakyrkan.se

E-post = fornamn.efternamn@sunnersberg.se
(små bokstäver utan prickar och accenter, bindestreck där så är)