Diakoni

Diakoniassistent Anna-Carin Jonsson
Mobiltelefon 0708-58 70 02

Diakoniassistent Anita Klasson
Mobiltelefon 0708-20 38 82

E-post = fornamn.efternamn@sunnersberg.se
(små bokstäver utan prickar och accenter, bindestreck där så är)