Förtroendevalda

Kyrkofullmäktiges ordförande Sören Pettersson 

Kyrkorådets ordförande Inger Jonsson

​Dessa båda kan nås via församlingsexpeditionens epostadress:
sunnersberg@svenskakyrkan.se

Läs mer om fullmäktige under fliken OmOss