Kör och Musik

Kantor Carl-Magnus Malmesved
Verksamhetsansvarig Kör och Musik
Mobiltelefon 0708-58 70 00

Kantor Annette Jacobsson
Mobiltelefon 0708-58 70 01

Organist AnnaCarin Johansson
Mobiltelefon 0708-58 70 04  (Tjl 25%)

E-post = fornamn.efternamn@sunnersberg.se
(små bokstäver utan prickar och accenter, bindestreck där så är)