Kör och Musik

Kantor Carl-Magnus Malmesved
Verksamhetsansvarig Kör och Musik
Mobiltelefon 0708-58 70 00
Epost från 1 febr: carl-magnus.malmesved(a)svenskakyrkan.se

Kantor Annette Jacobsson
Mobiltelefon 0708-58 70 01
Epost från 1 febr: annette.jacobsson(a)svenskakyrkan.se

Organist AnnaCarin Johansson
Mobiltelefon 0708-58 70 04  (Tjl 25%)
Epost från 1 febr: annacarin.johansson(a)svenskakyrkan.se

E-post = fornamn.efternamn@sunnersberg.se
(små bokstäver utan prickar och accenter, bindestreck där så är)