Kör och Musik

Kantor Carl-Magnus Malmesved
(Verksamhetsansvarig Kör och Musik)
Mobiltelefon 0708-58 70 00
carl-magnus.malmesved(a)svenskakyrkan.se

Kantor Annette Jacobsson
Mobiltelefon 0708-58 70 01
annette.jacobsson(a)svenskakyrkan.se

Organist AnnaCarin Johansson
Mobiltelefon 0708-58 70 04  (Tjl 20%)
annacarin.johansson(a)svenskakyrkan.se