Präster

Kyrkoherde Monica Göransson
Mobiltelefon 0708-58 70 08
Epost från 1 febr: monica.goransson(a)svenskakyrkan.se

Komminister Richard Burén
Mobiltelefon 0708-20 38 81
Epost från 1 febr: richard.buren(a)svenskakyrkan.se

Komminister Sophia Sahrin Granevik
Mobiltelefon 0708-20 38 80
Epost från 1 febr: sophia.sahrin.granevik(a)svenskakyrkan.se

E-post = fornamn.efternamn@sunnersberg.se
(små bokstäver utan prickar och accenter, bindestreck där så är)