Präster

Kyrkoherde Monica Göransson
Mobiltelefon 0708-58 70 08
monica.goransson(a)svenskakyrkan.se

Komminister Richard Burén
Mobiltelefon 0708-20 38 81
richard.buren(a)svenskakyrkan.se

Komminister Sophia Sahrin Granevik
Mobiltelefon 0708-20 38 80
sophia.sahrin.granevik(a)svenskakyrkan.se