Präster

Kyrkoherde Monica Göransson
Mobiltelefon 0708-58 70 08

Komminister Richard Burén
Mobiltelefon 0708-20 38 81

Komminister Sophia Sahrin Granevik
Mobiltelefon 0708-20 38 80

E-post = fornamn.efternamn@sunnersberg.se
(små bokstäver utan prickar och accenter, bindestreck där så är)