Vaktmästare

Fastighets- och kyrkogårdschef Joakim Lövkvist (fr 18/6)
Mobiltelefon 0708-58 70 07
joakim.lovkvist(a)svenskakyrkan.se
SEMESTER: 23 juli-12 aug

Församlingsvärdinna Birgitta Ottosson
Kyrkans gård Lockörn, Sunnersbergs kyrkskola
0708-20 38 88
birgitta.ottosson(a)svenskakyrkan.se
SEMESTER: 16 juli-10 augusti
VIKARIE: Helena Karlsson, 072-222 09 54

Vaktmästare Thomas Claesson
Gösslunda kyrka och kyrkogård samt Strö kyrkogård
Mobiltelefon 0708-20 38 86
thomas.claesson(a)svenskakyrkan.se
SEMESTER: 23 juli-17 augusti
VIKARIE: Maja Göransson, 070-882 65 11

Vaktmästare Rakel Oscarsson
Strö kyrka
Mobiltelefon 0708-20 38 89
rakel.oscarsson(a)svenskakyrkan.se
SEMESTER: 18 juni-20 juli

Vik Vaktmästare Niklas Nilsson
Rackeby och Skalunda kyrkor och kyrkogårdar samt Kyrkans gård-Lockörn yttre
0708-20 38 87
niklas.kl.nilsson(a)svenskakyrkan.se
SEMESTER: 9 juli-3 augusti
VIKARIE: Arvid Hägg, 072-804 82 94
VIKARIE fr 30 juli: Linda Oscarsson, 076-127 81 47

Vaktmästare Jocke Smedman
Sunnersbergs kyrka
Mobiltelefon 0708-20 38 85
joackim.smedman(a)svenskakyrkan.se
SEMESTER: 25 juni-13 juli samt 30 juli-17 aug
VIKARIE: Robert Tidblom, 0738-16 24 36
VIKARIE fr 13 aug (sista semesterveckan): Filip Stadling, 076-191 32 50

Vaktmästare Anders Berg
Otterstads kyrkogård
Mobiltelefon 0708-20 38 83
anders.berg(a)svenskakyrkan.se
SEMESTER: 25 juni-27 juli
VIKARIE: Linda Oscarsson, 076-127 81 47

Vaktmästare Matilda Magnusson
Otterstads kyrka och församlingshem och S:ta Marie kapell
Mobiltelefon 0708-20 38 84
matilda.magnusson(a)svenskakyrkan.se
SEMESTER: 28 juni-4 juli samt 16 juli-3 aug
VIKARIE första perioden: Helena Karlsson, 072-222 09 54
VIKARIE andra perioden: Filip Stadling, 076-191 32 50

För ytterligare information, kontakta församlingskansliet 0510-48 40 80