Våga sjungakör

Våga sjunga i kör!

Det här är en kör för alla i alla åldrar.

Vi träffas på Kyrkans gård-Lockörn varannan tisdag
18.30-20.30 udda veckor.

Nya medlemmar hälsas välkomna!

Upplysningar och anmälan till AnnaCarin Johansson, 0708-58 70 04