Kyrkogårds- och fastighetschef 100%

Sunnersbergs församling söker
kyrkogårds- och fastighetschef (100 %)

Vi söker en kyrkogårds- och fastighetschef som vill leda, samordna och utveckla arbetet med våra kyrkogårdar och fastigheter. Församlingen har sju kyrkogårdar, åtta kyrkor och tre församlingshem. Kansli och arbetsrum är belägna i Kyrkans gård-Lockörn som också inhyser församlingens förskola.
Som kyrkogårds- och fastighetschef kommer du att ha det övergripande ansvaret för fastigheter och begravningsverksamhet. På kyrkoherdens delegation har du verksamhetsansvar för budget, resultat och personal. Det innebär att du leder sex vaktmästare, sköter administrationen av våra fastigheter, medverkar i det praktiska arbetet och är en del i församlingens ledningsgrupp.
Tillträde snarast eller efter överenskommelse.

Kvalifikationer
Vi önskar att du har erfarenhet av/utbildning för arbete med kyrkogårds-, trädgårds- och fastighetsförvaltning samt erfarenhet av och kunskap i arbetsledning samt god samarbetsförmåga.
Du är noggrann och inger förtroende samt har förmåga att skapa goda relationer både inom och utanför organisationen. Du är trygg med att möta människor i både glädje och sorg.
Du behöver ha körkort (gärna ett utökat B-körkort) och tillgång till egen bil.
Vi utgår från att du tillhör Svenska kyrkan och har en kristen livssyn.

I verksamheten ingår bl a:
– löpande yttre och inre skötsel av kyrkogårdar, kyrkor och övriga lokaler
– planering av investeringar och löpande underhåll
– förbyggande arbete inom arbetsmiljö, säkerhet, miljö med mera
– kontakter med myndigheter
– beredning och föredragning av ärenden i kyrkorådet
– kontakter med sockenråd
– ev tjänstgöring vid kyrkliga handlingar och gudstjänster

Mer information lämnas av kyrkoherde Monica Göransson, 0708-58 70 08,
monica.goransson@svenskakyrkan.se

Ansökan med meritförteckning, löneanspåk och referenser skickas senast torsdag 22 mars
till Sunnersbergs församlings kyrkoråd, Gamla Läckövägen 43, 531 55 Lidköping,
eller mejlas till monica.goransson@svenskakyrkan.se
Intervjuer är planerade till måndag 26 mars.

Fackligt ombud för Vision är Håkan Gerenmark, 070-650 46 24.

Här finns en utskriftsvänlig pdf