Församlingens personuppgiftspolicy

Sunnersbergs församling  följer dataskyddsförordningen (GDPR) och bedriver sin verksamhet på ett sätt som respekterar individers integritet.
En policy har tagits fram i syfte att säkerställa att församlingen behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt med hänsynstagande till individens rätt till skydd av integritet. Policyn förklarar församlingens inställning vad gäller skydd av personuppgifter och fastställer instruktioner för hur dessa ska hanteras.
Personuppgiftsansvarig är Sunnersbergs församling, Gamla Läckövägen 43, 531 55 Lidköping.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta måste göras skriftligt och lämnas in personligen på församlingens expedition, säkrast 10.00-12.00 på vardagar (under sommaren ti, on och to 10.00-12.00)
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Här kan du ta del av församlingens policy

Här kan du läsa mer om hur Svenska kyrkan hanterar personuppgifter