Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är ett grundläggande måldokument som berättar vad Svenska kyrkan i Sunnersbergs församling är och vill vara.
Den beskriver kyrkans grundläggande uppgift: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.
Under 2018 pågår ett arbete med att ta fram en ny församlingsinstruktion för de kommande fyra åren.

Här kan du ta del av vår församlingsinstruktion som togs fram 2015