Sammanträden

Höstens sammanträden med kyrkofullmäktige blir:
onsdag 10 oktober
torsdag 15 november