Sammanträden

Kommande sammanträde med kyrkofullmäktige:
11 oktober
21 november
14 december