Kyrkoråd

Kyrkorådet i Sunnersbergs församling

Ledamöter för mandatperioden 2014-2017

Ordinarie ledamöter
Hanna Hjalmarsson Bohrén
Birgitta Bridholm
Lars-Olof Bårström
Stefan Håkansson
Gertrud Ulleryd
Bengt Carlsson Wester
Roger Immerstrand
Inger Jonsson
Marianne Sixtensson
Per-Olof Samson

Ersättare
Josefin Creutzer
Jan Oscarsson
Tommy Jonsson
Karl-Gustav Karlsson
Göran Karlsson
Ann-Margaret Stenholm
Kenneth Svensson
Lisa Johansson
Gunnar Florberger
Viviann Thorstensson