Sammanträden

Sammanträdesdagar under hösten 2018:
26 september
25 oktober
21 november
12 december
Plats och tid enligt utsänd kallelse.