Sammanträden

Sammanträden:

Sammanträdesdagar under hösten 2017:
30 augusti
27 september
25 oktober (17.30-19.00 Otterstad)
8 november
6 december
Plats och tid enligt utsänd kallelse.