Sockenråd

I Sunnersbergs församling finns tre sockenråd!
Under varje flik kan du se vilka som är med i respektive sockenråd.