Sockenråd

i vår församling finns 5 sockenråd!

Under varje flik kan du se vilka som är med i respektive sockenråd!