Strö

I sockenrådet ingår:

Gunnar Florberger
Tord Ivarson
Conny Jonsson
Maria Klasson
Sven Erik Rosenberg
Monica Göransson