Sunnersberg

I sockenrådet ingår:

Marianne Andersson
Monica Göransson
Anna-Lena Karlsson
Göran Karlsson
Barbro Oscarsson
Elisabet Särnqvist