Vuxenverksamhet

Genom vårt arbete vill vi förmedla att vi alla skall se och möta människor på ett sådant sätt som Jesus gjorde och att det han står för blir känt och förankrat i människors hjärtan.

Mycket i vårt arbete präglas av mötet mellan människor, enskilt eller i grupp, det ät möten som skall präglas av omsorg och respekt för varandra, och ett aktivt lyssnande. Vi vill visa på vägar som ger möjlighet att fördjupa den egna relationen till Gud, till varandra och mig själv, så att vi kan växa som människor och att vi kan växa i vår tro.

I diakoni-vuxenarbetet vill vi vara ett stöd och ett hopp när livet gjort oss illa och tillvaron känns svår, vi vill också vara en hjälp att öka insikten att livet är här och nu och att vi alla har möjlighet att påverka våra liv.

Diakoni-vuxenarbetet delas in i några huvudgrupper: besökstjänst; församlingen som mötesplats; Församlingen som ger möjlighet att lära mer om kristen tro och finna plats för tid till ro, eftertanke och bön; samt internationellt arbete.

Vi som i första hand arbetar med diakoni-vuxenarbete är Sophia Sahrin Granevik, Anna-Carin Jonsson och Anita Klasson.

Se vad vi har för samlingar och kurser under flikarna ovan!

Vi hoppas att du hittar något som passar just dej!