Internationellt arbete

Insamlingskampanjer
Svenska kyrkans julkampanj startar första advent, 3 december.
I år är fokus på barns grundläggande rättigheter med ett särskilt fokus på Filippinerna och arbetet med den lokala partnern Bahay Tuluyan. Där kan barn som lever på gatan få ett tryggare liv. Årets tema är ”Jag är ett liv”.
Läs mer om julkampanjen på Svenska kyrkans hemsida

Ge en riktigt viktig julklapp – handla i Svenska kyrkans gåvoshop!
Här hittar du gåvoshopen

Svenska kyrkan i utlandet
Församlingen har ett stort engagemang för Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) och har två ombud.
Läs mer om Svenska kyrkan i utlandet här!

 

Bukobahjälpen
Bukobahjälpen är en ideell förening som har till uppgift att på olika sätt stödja arbetet som lutherska kyrkan i nordvästra stiftet i Tanzania (ELCT) bedriver för att hjälpa barn som av olika anledningar lever på gatan i fram för allt Bukoba, ”Tumaini Chidren center”.
Tumaini betyder hopp, arbetet vill ge de här barnen och ungdomarna ett hopp att också de är viktiga och värdefulla att de också har en framtid.
Bukobahjälpen som organisation har funnits en tid men sommaren 2005 hölls första mötet för att bilda en ideell förening och hösten 2005 blev föreningen registrerad.
Föreningens uppgift är att samla in pengar som sedan vidarebefodras till Tumaini Children Center (TCC). Pengarna används till att utveckla projektet, fortbildning av personal och till löpande utgifter för barnen/ungdomarna som bl a mat, kläder, skolgång, sjukvård, mediciner och fritidsaktiviteter. TCC får också bidrag från SIDA genom Forum Syd, pengar som används till löner, resor m.m.
Bukobahjälpen vill också på olika sätt sprida information om arbetet bland gatubarnen. Vi vill också stödja och uppmuntra personalen i sitt arbete.
I Sunnersbergs församling samlar vi kontinuerligt in pengar till Bukobahjälpen genom kollekter i gudstjänster, sommarmusik, konserter och minnesgåvor.
Läs mer på Bukobahjälpens hemsida, där du också hittar kontaktinformation!