Café Lockörn

Ett varierat program, kaffe med dopp samt andakt har varit återkommande första onsdagen i månaden klockan 14.00 på Kyrkans gård-Lockörn.
Sista träffen för hösten blir 6 december.
Preliminär start för våren blir onsdag 7 februari.