Café Lockörn

Ett varierat program, kaffe med dopp samt andakt har varit återkommande första onsdagen i månaden klockan 14.00 på Kyrkans gård-Lockörn.
Preliminär start blir onsdag 6 september.
Därefter 4 oktober, 1 november och 6 december.