Diakoni och stöd

Samtal
Om du behöver någon att tala med så finns församlingens präster och diakoniassistenter tillgängliga för samtal. Samtalen kan gälla såväl stora som små saker som dyker upp i livet.

Leva vidare grupp
Vi bjuder in dig som har mist sin livskamrat till några träffar där vi tillsammans delar tankar och känslor med andra som är i samma situation och förstår vad det handlar om.

Besöksgruppen
Ideella medarbetare gör hem- och sjukhusbesök.

ny altarbild 2 juni
annons svält till webben