Diakoni och stöd

Samtal
Om du behöver någon att tala med så finns församlingens präster och diakoniassistenter tillgängliga för samtal. Samtalen kan gälla såväl stora som små saker som dyker upp i livet.

Välkommen att höra av dig till någon av oss:
Richard Burén, präst
0708-20 38 81

Sophia Sahrin Granevik, präst
0708-20 38 80

Anna-Carin Jonsson, diakoniassistent
0708-58 70 02

Anita Klasson, diakoniassistent
0708-20 38 82

 

Leva vidare grupp
Vi bjuder in dig som har mist sin livskamrat till några träffar där vi tillsammans delar tankar och känslor med andra som är i samma situation och förstår vad det handlar om.
Vill du veta mer, kontakta Richard Burén, präst på 0708-20 38 81.

 

Besöksgruppen
Ideella medarbetare gör hem- och sjukhusbesök.
Vill du vara med i besöksgruppen? Kontakta Anita Klasson, diakoniassistent på 0708-20 38 82.