Sopplunch

Vårens soppluncher serveras som vanligt onsdagar jämna veckor.
Start onsdag 10 januari.
Därefter 24 januari, 7 februari, 21 februari, 7 mars och sista gången blir 21 mars.

Anmälan senast måndagen före respektive tillfälle till:
Monica Gustavsson 0510-277 11 eller 0702-77 42 61

Välkommen!