Sopplunch

Den sista sopplunchen i Otterstads församlingshem för hösten blir 13 december.
Vårens soppluncher serveras onsdagar jämna veckor.
Start  24 januari och den sista blir 4 april.

Anmälan senast måndagen före respektive tillfälle till:
Monica Gustavsson 0510-277 11 eller 0702-77 42 61

Välkommen!