Temakvällar

Under 2017 har våra temakvällar i Kyrkans gård-Lockörn präglats av 500-årsminnet av reformationen. Det har handlat om hur samhället och kyrkan i Sverige har påverkats av den reformation som igångsattes av Martin Luther för 500 år sedan.
Temakvällar för våren 2018 är under planering.
Vi återkommer med information om rubriker med mera.

Vill du veta mer om våra Temakvällar?
Kontakta komminister Richard Burén, 0708-20 38 81
richard.buren@sunnersberg.se