Temakvällar

Också till hösten kommer våra temakvällar i Kyrkans gård-Lockörn att vara präglade av 500-årsminnet av reformationen
Varje gång startar 19.00 med film/föredrag, efterhand blir det samtal och enkelt fika, slut ca 21.00.
Första kvällen blir 14 september. Därefter varannan torsdag.

Högtidlighållandet når sedan sin kulmen lördag 28 oktober, då det blir en Reformationsdag i Skara och söndag 29 oktober, då vi har Reformationsdag i vår församling. Avslutningsvis blir det en kvällsgudstjänst i Skara domkyrka tisdag 31 oktober. Det var detta datum, år 1517, som Martin Luther anslog sina 95 teser mot avlatshandeln – den händelse som räknas som reformationens början.

ny altarbild 2 juni
annons svält till webben