Temakvällar

Livet med Gud

I höstas spikade biskop Åke Bonnier upp tre nya teser i domkyrkan i samband med 500-årsminnet av Reformationen. Dessa tre teser är: Lita till Fadern, Lyssna till Jesus och Leva med Anden.
Med utgångspunkt i dessa tre uppmaningar; Lita, Lyssna och Leva, kommer våra fyra temakvällar att på olika sätt handla om hur det är att leva livet tillsammans med Gud. Varje enskild träff kommer utgå ifrån ett centralt begrepp som man kan ha många olika tankar kring och som det dessutom finns många missuppfattningar om både i kyrkan men kanske framförallt i det svenska samhället som vi är satta att leva våra liv i.
Varje gång startar 19.00 med föredrag. Efterhand blir det samtal och fika, slut cirka 21.00.

8 februari – TRON
Vad innebär den religiösa aktiviteten ”att tro”?
Hur förhåller sig ”att tro” till ”att veta”?
Är ”att tro” lika med att vara osäker?

22 februari – BÖNEN
Vad är bön och hur påverkar själva ordets betydelse vårt sätt att be i Sverige?
Varför och hur ska man be?

8 mars – BIBELN
Bibeln är en bok som är ett bibliotek med 77 böcker i flera olika genrer. Bibeln är också världens mest kända bok och världens mest omdiskuterade bok. Hur ska man bete sig när man läser Bibeln?

22 mars – GUDSTJÄNSTEN
Ända sedan fornkyrkan har människor samlats för att hylla Jesus. Varje söndag samlas människor också i vår tid i Sverige för att fira gudstjänst till Guds ära. Vad innebär söndagligt gudstjänstfirande?

Vill du veta mer om våra Temakvällar?
Kontakta komminister Richard Burén, 0708-20 38 81
richard.buren@svenskakyrkan.se