Temakvällar

Under året är våra temakvällar i Kyrkans gård-Lockörn präglade av 500-årsminnet av reformationen. Under hösten kommer våra temakvällar att handla om hur samhället och kyrkan i Sverige har påverkats av den reformation som igångsattes av Martin Luther för 500 år sedan.
Start 19.00 med föredrag, därefter samtal och enkelt fika med avslut ca 21.00.

torsdag 14 september
TRO OCH GÄRNINGAR – Utgallringar i Reformationens efterdyningar
Många uttryck förbjöds under 1500-talet, t ex korstecken, pilgrimsvandringar och helgonbilder. Hur har svensken påverkats av att tron utvecklades till att vara framförallt en mental akt?

torsdag 28 september
ENHETSKULTUR & STATSKYRKOSYSTEM – Vad är det att vara lutheran idag?
De yttre förutsättningar som höll samman det svenska samhället på 1500-talet och framåt finns idag inte längre kvar. Kan en luthersk kyrka leva vidare förutan dessa?

torsdag 12 oktober 
BIBELN OCH TRADITIONEN – Skriften allena! Är det så enkelt?
En grundläggande luthersk tanke är att Bibeln ska vara den yttersta auktoriteten för kyrkan och för våra liv. Hur påverkar vår tradition vårt sätt att tolka Bibeln?

torsdag 26 oktober 
TRO OCH GÄRNINGAR – Återkomster av svunna seder
Tideböner, helgonbilder och tecknande med aska på Askonsdagen är några av de företeelser som på ett naturligt sätt funnit sin väg tillbaka till svensk kristenhet. Vad är det vårt behov av kroppslig bön sätter fingret på?